Language of document :

2. aprillil 2009 esitatud hagi - Breige Martin versus Europol

(Kohtuasi F-38/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Breige Martin (Dublin, Iirimaa) (esindaja: P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega teatati hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta ja 7. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus esimese otsuse peale.

Hageja nõuded

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus hageja kaebuse kohta, milles leiti, et hageja vastuväited 12. juuni 2008. aasta otsusele on põhjendamatud;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________