Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī - Breige Martin/Eiropols

(lieta F-38/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Breige Martin, Dublina (Īrija) (pārstāvis - P. de Casparis)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītājs tiek informēts par neiespējamību piedāvāt viņam pastāvīgu amatu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru tiek noraidīta par pirmo lēmumu iesniegtā sūdzība, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs prasītājam ir norādījis, ka nevar viņam piedāvāt pastāvīgu darbu, kā arī par viņa sūdzību pieņemto 2009. gada 7. janvāra lēmumu, kurā par nepamatotiem atzīti iebildumi, kurus prasītājs ir izvirzījis pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________