Language of document :

Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 - Doyle/Europol

(Cauza F-37/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis)

Pârât: Oficiul European de Poliţie (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantei cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum şi a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamaţiei formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a indicat reclamantei faptul de a nu putea să îi propună un post permanent, precum şi a Deciziei pronunţate privind reclamaţia din 7 ianuarie 2009 prin care au fost respinse ca nefondate motivele invocate de reclamată împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________