Language of document :

Talan väckt den 27 mars 2009 - Kipp mot Europol

(Mål F-28/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Michael Kipp (Haag, Nederländerna) (ombud: advokat P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europols beslut av den 12 juni 2008 varigenom sökanden informeras om att han inte kan erbjudas en fast tjänst av Europol och beslutet av den 7 januari 2009 om att avslå det framställda klagomålet mot det första beslutet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008 varigenom svaranden informerar sökanden om att han inte kan erbjudas en fast tjänst och beslutet gällande klagomålet av den 7 januari 2009 om att de invändningar sökanden framställt mot beslutet av den 12 juni 2008 saknar grund, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________