Language of document :

Žaloba podaná dne 27. března 2009 - Ingo Hanschmann v. Europol

(Věc F-27/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Ingo Hanschmann (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008 informujícího žalobce o nemožnosti nabídnout mu stálé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna 2009 zamítajícího stížnost podanou proti prvnímu rozhodnutí

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým žalovaný žalobci oznámil, že mu nemůže nabídnout stálé zaměstnání, jakož i rozhodnutí přijaté na základě stížnosti ze dne 7. ledna 2009, prohlašující skutečnosti vytýkané žalobcem proti rozhodnutí ze dne 12. června 2008 za neopodstatněné;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________