Language of document :

Sag anlagt den 26. maj 2009 - Maxwell mod Kommissionen

(Sag F-55/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Sagsøgerens ansøgning om erstatning for det tab, han har lidt under sin tjenestefrihed af personlige årsager i forbindelse med, at han bestred en stilling som "EU Senior Adviser" i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation, og som skyldes manglende godtgørelse af bolig- og skoleomkostninger.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag af 2. september 2008 på sagsøgerens krav om erstatning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren 132 900 EUR som godtgørelse for bolig- og skoleomkostninger i forbindelse med, at sagsøgeren bestred en stilling som EU Senior Adviser i KEDO.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________