Language of document :

26. mail 2009 esitatud hagi - Maxwell versus komisjon

(Kohtuasi F-55/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Allan Maxwell (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue hüvitada kahju, mida hageja kandis isiklikel põhjustel puhkusel viibides, olles võtnud nimetatud puhkuse selleks, et täita EL vanemnõuniku ametikohustusi Korea energeetika arengu organisatsiooni juures, ning kahju seisnes eluaseme ja õpingutega seotud kulude hüvitamata jätmises.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 2. septembri 2008. aasta otsus jätta rahuldamata hageja esitatud kahju hüvitamise nõue;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 132 000 eurot, et hüvitada eluaseme ja õpingutega seotud kulud, mida ta kandis, töötades EL vanemnõuniku ametikohal KEDO juures;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________