Language of document :

Beroep ingesteld op 26 mei 2009 - Maxwell / Commissie

(Zaak F-55/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Allan Maxwell (Brussel, België) (vertegenwoordigers S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden tijdens zijn verlof om redenen van persoonlijke aard, opgenomen om de functie van "EU Senior Advisor" uit te oefenen bij de Organisatie voor de ontwikkeling op energiegebied van het Koreaans schiereiland, welke schade het gevolg is van de niet-vergoeding van kosten voor huisvesting en scholing

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 2 september 2008 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 132 900 EUR als zijnde de vergoeding van de kosten voor huisvesting en scholing die hij in het kader van zijn werkzaamheden als EU Senior advisor bij de KEDO heeft gemaakt;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________