Language of document :

Acțiune introdusă la 26 mai 2009 - Maxwell/Comisia

(Cauza F-55/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de reparare a prejudiciului suferit de reclamant în timpul concediului pentru interese personale solicitat pentru exercitarea funcției de "EU Senior Advisor" pe lângă Organizația pentru dezvoltare energetică coreeană (KEDO), prejudiciu produs prin nerestituirea cheltuielilor de cazare și de școlarizare

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 2 septembrie 2008 prin care se respinge cererea reclamantului de reparare a prejudiciului;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 132 900 euro cu titlu de restituire a cheltuielilor de cazare și de școlarizare efectuate de acesta în cadrul funcției de EU Senior Advisor pe lângă KEDO;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________