Language of document :

Žaloba podaná dne 2. června 2009 - Dionisio Galao v. Výbor regionů

(Věc F-57/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ana Maria Dionisio Galao (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Výbor regionů

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného stanovujícího podmínky přijetí žalobkyně do pracovního poměru jakožto smluvní zaměstnankyně na základě čl. 3b PŘOZ v rozsahu, v jakém ohraničuje dobu platnosti smlouvy na 3 měsíce, jakož i zrušení dvou dodatků ke smlouvě o přijetí žalobkyně do pracovního poměru, jakožto dočasné zaměstnankyně, kterými se mění datum ukončení uvedené smlouvy

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Výboru regionů ze dne 19. prosince 2008 v rozsahu, v němž stanoví podmínky přijetí žalobkyně do pracovního poměru jakožto smluvní zaměstnankyně na základě čl. 3b PŘOZ, a konkrétněji v rozsahu, v němž omezuje délku trvání smlouvy na 3 měsíce;

zrušit rozhodnutí Výboru regionů ze dne 23. října 2008 v rozsahu, v němž dodatkem č. 9 ke smlouvě mění podmínky přijetí žalobkyně do pracovního poměru jakožto dočasné zaměstnankyně na základě čl. 8 písm. b) PŘOZ, a konkrétněji v rozsahu, v němž prodloužil termín jejího ukončení na 31. prosince 2008;

zrušit rozhodnutí Výboru regionů ze dne 22. září 2008 v rozsahu, v němž mění podmínky přijetí žalobkyně do pracovního poměru jakožto dočasné zaměstnankyně na základě čl. 8 písm. b) PŘOZ, a konkrétněji v rozsahu, v němž mění termín ukončení smlouvy tím, že jej prodloužil z 30. září na 31. prosince 2008;

uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.

____________