Language of document :

2. juunil 2009 esitatud hagi - Dionisio Galao versus Regioonide komitee

(Kohtuasi F-57/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ana Maria Dionisio Galao (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Regioonide komitee

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega kinnitati hageja töölevõtmise tingimused lepingulise teenistujana personalieeskirjade artikli 3b alusel, kuivõrd see seab lepingu tähtajaks kolm aastat, ning nõue tühistada hageja kui ajutise teenistuja teenistuslepingu kaks lisa, millega muudeti nimetatud lepingu lõppemise tähtaega.

Hageja nõuded

Tühistada regioonide komitee 19. detsembri 2008. aasta otsus osas, mis kinnitab hageja töölevõtmise tingimused lepingulise teenistujana personalieeskirjade artikli 3b alusel, ja täpsemalt osas, mis piirab lepingu pikkust kolmele aastale;

tühistada regioonide komitee 23. oktoobri 2008. aasta otsus osas, mis lepingu 9. lisaga muudab hageja töölevõtmise tingimusi lepingulise teenistujana personalieeskirjade artikli 8 punkti b alusel, ja veel täpsemalt osas, mis määrab lepingu lõppemise tähtajaks 31. detsembri 2008;

tühistada regioonide komitee 22. septembri 2008. aasta otsus osas, mis lepingu 8. lisaga muudab hageja töölevõtmise tingimusi lepingulise teenistujana personalieeskirjade artikli 8 punti b alusel, ja täpsemalt osas, mis muudab lepingu lõppemise tähtaega 30. septembrilt 31. detsembrile 2008;

mõista kohtukulud välja regioonide komiteelt.

____________