Language of document :

2009. június 2-án benyújtott kereset - Dionisio Galao kontra Régiók Bizottsága

(F-57/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ana Maria Dionisio Galao (Brüsszel, Belgium) (képviselik: S. Orlandi, A Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Régiók Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes alkalmazására vonatkozó feltételeket az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek (RAA) 3b. cikke alapján szerződéses alkalmazottként megállapító alperesi határozat azon részének hatályon kívül helyezése, amely a szerződés időtartamát 3 hónapra korlátozza, valamint a felperes mint ideiglenes alkalmazott szolgálati szerződését kiegészítő, a fenti szerződés lejáratának időpontját megváltoztató két módosító záradék hatályon kívül helyezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a Régiók Bizottsága 2008. december 19-i határozatának azon részét, amely a felperes szerződéses alkalmazottként történő alkalmazására vonatkozó feltételeket az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek (RAA) 3b. cikke alapján határozza meg, pontosabban a szerződés időtartamát 3 hónapra korlátozza;

a Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a Régiók Bizottsága 2008. október 23-i határozatának azon részét, amely a szerződés 9. sz. módosító záradékával megváltoztatja a felperes mint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek (RAA) 8. cikkének b) pontja szerinti ideiglenes alkalmazott alkalmazására vonatkozó feltételeket, pontosabban a szerződés lejáratát 2008. december 31-re halasztja;

a Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a Régiók Bizottsága 2008. szeptember 22-i határozatának azon részét, amely a szerződés 8. sz. módosító záradékával megváltoztatja a felperes mint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek (RAA) 8. cikkének b) pontja szerinti ideiglenes alkalmazott alkalmazására vonatkozó feltételeket, pontosabban a szerződést meghosszabbítva, 2008. szeptember 30-ról 2008. december 31-re módosítja annak lejáratát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát a költségek viselésére.

____________