Language of document :

Acțiune introdusă la 2 iunie 2009 - Dionisio Galao/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-57/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Ana Maria Dionisio Galao (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Comitetul Regiunilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de stabilire a condițiilor de angajare a reclamantei în calitate de agent contractual în temeiul articolului 3 b din RAA, în măsura în care prin aceasta durata contractului este limitată la 3 luni, precum și anularea a două acte adiționale la contractul de angajare a reclamantei în calitate de agent temporar prin care se modifică scadența contractului menționat

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Comitetului Regiunilor din 19 decembrie 2008, în măsura în care prin aceasta se stabilesc condițiile angajare a reclamantei în calitate de agent contractual în temeiul articolului 3 b din RAA, și mai precis, în măsura în care prin aceasta durata contractului este limitată la 3 luni;

anularea Deciziei Comitetului Regiunilor din 23 octombrie 2008, în măsura în care prin aceasta se modifică, prin intermediul actului adițional nr. 9 la contract, condițiile de angajare a reclamantei în calitate de agent temporar în temeiul articolului 8 litera (b) din RAA și, mai precis, în măsura în care prin aceasta data scadenței contractului este prelungită până la 31 decembrie 2008;

anularea Deciziei Comitetului Regiunilor din 23 septembrie 2008, în măsura în care prin aceasta se modifică, prin intermediul actului adițional nr. 8 la contract, condițiile de angajare a reclamantei în calitate de agent temporar în temeiul articolului 8 litera (b) din RAA și, mai precis, în măsura în care prin aceasta se modifică data scadenței contractului în sensul prelungirii acesteia de la 30 septembrie 2008 până la 31 decembrie 2008;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata cheltuielilor de judecată.

____________