Language of document :

Tožba, vložena 2. junija 2009 - Dionisio Galao proti Odboru regij

(Zadeva F-57/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ana Maria Dionisio Galao (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Odbor regij

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o določitvi zaposlitvenih pogojev tožeče stranke kot pogodbene uslužbenke na podlagi člena 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZZ), in sicer v delu, v katerem je trajanje pogodbe omejeno na 3 mesece, in razglasitev ničnosti dveh dopolnitev pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke kot začasne uslužbenke, s katerima je spremenjen dan izteka navedene pogodbe.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba Odbora regij z dne 19. decembra 2008, in sicer v delu, v katerem so določeni zaposlitveni pogoji tožeče stranke kot pogodbene uslužbenke na podlagi člena 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZZ) in, natančneje v delu, v katerem je trajanje pogodbe omejeno na 3 mesece;

za nično naj se razglasi odločba Odbora regij z dne 23. oktobra 2008, in sicer v delu, v katerem so z dopolnitvami pogodbe št. 9 spremenjeni zaposlitveni pogoji tožeče stranke kot začasne uslužbenke na podlagi člena 8(b) PZZ in, natančneje v delu, v katerem je iztek pogodbe prestavljen na 31. december 2008;

za nično naj se razglasi odločba Odbora regij z dne 22. septembra 2008, in sicer v delu, v katerem so z dopolnitvijo pogodbe št. 8 spremenjeni zaposlitveni pogoji tožeče stranke kot začasne uslužbenke na podlagi člena 8(b) PZZ in, natančneje v delu, v katerem je spremenjen dan izteka pogodbe tako, da je prestavljen za dva meseca s 30. septembra na 31. december 2008;

Odboru regij naj se naloži plačilo stroškov.

____________