Language of document :

Žaloba podaná dne 10. června 2009 - Pascual García v. Komise

(Věc F-58/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: César Pascual García (Madrid, Španělsko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise zaměstnat žalobce ode dne 10. března 2009 jako technického asistenta v platové třídě AST 3, druhý platový stupeň, v rozsahu, v němž v něm není stanoveno, že mu budou poskytnuta práva a plat, které jsou nezbytné k zabezpečení správného výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 22. května 2008 ve věci F-145/06, Pascual García v. Komise

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise zaměstnat žalobce ode dne 10. března 2009 jako technického asistenta v platové třídě AST 3, druhý platový stupeň, v rozsahu, v němž v něm není stanoveno, že mu budou poskytnuta práva a plat, které jsou nezbytné k zabezpečení správného výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 22. května 2008 ve věci F-145/06, Pascual García v. Komise, a sice zejména:

a) v rozsahu, v němž není stanoveno, že roky služby žalobce se vypočítají s ohledem na datum 1. dubna 2006 pro účely postupu v zařazení, pro účely výpočtu nároků na důchod a pro všechny ostatní myslitelné účely;

b) v němž žalobce nemá právo na příspěvek za práci v zahraničí podle čl. 4 odst. 1 přílohy VII Služebního řádu ;

v rozsahu, v němž je to třeba, zrušit rozhodnutí ze dne 10. března 2009, kterým se zamítá jeho žádost ze stejného dne o poskytnutí práv a platu nezbytných k zabezpečení správného výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 22. května 2008 ve věci F-145/06, Pascual García v. Komise, včetně nevyplacené mzdy a příspěvků, zvýšených o úroky z prodlení;

podpůrně uložit Komisi náhradu škody odpovídající výši nepřiznaného příspěvku za práci v zahraničí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________