Language of document :

Acțiune introdusă la 10 iunie 2009 - Pascual García/Comisia

(Cauza F-58/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: César Pascual García (Madrid, Spania) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de angajare a reclamantului ca asistent tehnic începând cu data de 10 martie 2009, încadrat la gradul AST3/treapta a 2 a, în partea în care nu prevede atribuirea drepturilor și a remuneraţiei necesare pentru a asigura o executare corectă a hotărârii pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice la 22 mai 2008 în cauza F-145/06, Pascual García/Comisia.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei de angajare a reclamantului ca asistent tehnic începând cu data de 10 martie 2009, încadrat la gradul AST3/treapta a 2 a, în partea în care nu prevede atribuirea drepturilor și a remuneraţiei necesare pentru a asigura o executare corectă a hotărârii pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice la 22 mai 2008 în cauza F 145/06, Pascual García/Comisia, și în special:

în partea în care nu prevede că vechimea în muncă a reclamantului va fi calculată astfel cum era la data de 1 aprilie 2006, în vederea promovării în grad, a calculării drepturilor la pensie și în orice alte scopuri utile;

în partea în care neagă dreptul reclamantului la indemnizaţia de expatriere prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Anexa VII la Statut;

anularea în măsura necesarului a deciziei din 10 martie 2009 de respingere a plângerii reclamantului formulate la aceeași dată, prin care solicita drepturile și remuneraţia necesare pentru a asigura o executare corectă a hotărârii pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice la 22 mai 2008 în cauza F 145/06, Pascual García/Comisia, inclusiv sumele și diversele despăgubiri neachitate, majorate cu dobânzi de întârziere;

-    în subsidiar, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului cauzat de neacordarea indemnizaţiei de expatriere;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________