Language of document :

Žaloba podaná dne 20. května 2009 - J v. Komise

(Věc F-53/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: J (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobkyně uznat jako nemoc z povolání nemoc, kterou je postižena, jakož i rozhodnutí, že má zaplatit odměnu a výdaje lékaře, kterého určila, jakož i polovinu odměny a vedlejších výdajů třetího lékaře lékařské komise.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise zamítající žádost žalobkyně uznat jako nemoc z povolání podle článku 73 služebního řádu nemoc, kterou je postižena a která jí brání plnit její služební povinnosti;

zrušit rozhodnutí Komise, že má zaplatit odměnu a výdaje lékaře, kterého určila, jakož i polovinu odměny a vedlejších výdajů třetího lékaře lékařské komise;

uložit Komisi zaplatit žalobkyni symbolické jedno euro jako odškodnění za utrpěnou nemajetkovou újmu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________