Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā - J/Komisija

(lieta F-53/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: J, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru noraidīta prasītāja prasība slimību, ar kur viņš sirgst, atzīt par arodslimību, un lēmuma par to, ka viņam jāsedz sevis nozīmētā ārsta darba samaksa un izmaksas, un puse no ārstu komisijas trešā ārsta darba samaksas un papildu izmaksām, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja prasība slimību, ar kuru viņš sirgst un kas viņam liedz pildīt savus darba pienākumus, atzīt par arodslimību Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē;

atcelt Komisijas lēmumu par to, ka viņam jāsedz sevis nozīmētā ārsta darba samaksa un izmaksas, un puse no ārstu komisijas trešā ārsta darba samaksas un papildu izmaksām;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam simbolisku summu viena EUR apmērā kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________