Language of document :

Beroep ingesteld op 20 mei 2009 - J / Commissie

(Zaak F-53/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: J (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het door de verzoekende partij ingediende verzoek om te erkennen dat de ziekte waaraan zij lijdt door het beroep is veroorzaakt en van het besluit om de honoraria en kosten van de door haar aangewezen arts alsmede de helft van de honoraria en bijkomende kosten van de derde arts van de medische commissie ten laste van haar te brengen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het door de verzoekende partij ingediende verzoek om te erkennen dat de ziekte waaraan zij lijdt en waardoor zij niet haar werk kan verrichten een beroepsziekte is in de zin van artikel 73 van het Statuut;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de honoraria en kosten van de door haar aangewezen arts alsmede de helft van de honoraria en bijkomende kosten van de derde arts van de medische commissie, ten laste van haar te brengen;

veroordeling van de Commissie tot een symbolische vergoeding van 1 EUR aan de verzoekende partij wegens de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________