Language of document :

Acțiune introdusă la 20 mai 2009 - J/Comisia

(Cauza F-53/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: J (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se respinge cererea reclamantului de a i se recunoaște ca boală profesională boala pe care o are, precum și a deciziei de a lăsa în sarcina sa onorariile și cheltuielile medicului pe care l-a desemnat, precum și jumătate din onorariile și cheltuielile celui de-al treilea medic din comisia medicală.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei prin care se respinge cererea reclamantului de a i se recunoaște ca boală profesională, în sensul articolului 73 din statut, boala pe care o are și care îl împiedică să își exercite atribuţiile;

anularea deciziei Comisiei de a lăsa în sarcina sa onorariile și cheltuielile medicului pe care l-a desemnat, precum și jumătate din onorariile și cheltuielile celui de-al treilea medic din comisia medicală;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a unei sume simbolice de un euro pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________