Language of document :

Tožba, vložena 20. maja 2009 - J proti Komisiji

(Zadeva F-53/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: J (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da se njena bolezen prizna kot poklicna bolezen in odločbe, s katero se ji je naložilo, da sama krije plačilo in stroške zdravnika, ki ga je izbrala, ter polovico honorarja in nastalih stroškov tretjega zdravnika zdravstvene komisije.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da se njena bolezen, ki ji onemogoča opravljanje svojih nalog, prizna kot poklicna bolezen v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov, naj se razglasi za nično;

Odločba Komisije, s katero se ji je naložilo, da sama krije honorar in stroške zdravnika, ki ga je izbrala, ter polovico honorarja in nastalih stroškov tretjega zdravnika zdravstvene komisije, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo povzročene nepremoženjske škode tožeči stranki v višini simboličnega enega evra;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________