Language of document :

Sag anlagt den 17. april 2009 - Knöll mod Europol

(Sag F-44/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Tyskland) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke er muligt at tilbyde hende fastansættelse, samt af afslaget af 7. januar 2009 på sagsøgerens klage over førstnævnte afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke er muligt at tilbyde hende fastansættelse samt afslaget af 7. januar 2009 på sagsøgerens klage over afgørelsen af 12. juni 2008, hvori det anføres, at sagsøgerens klagepunkter er ugrundede, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________