Language of document :

Talan väckt den 17 april 2009 - Knöll mot Europol

(Mål F-44/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Tyskland) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008, varigenom sökanden underrättas om att det inte finns någon möjlighet att erbjuda henne en fast anställning, samt av beslutet av den 7 januari 2009 att avslå sökandens klagomål mot det första beslutet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008, varigenom svaranden underrättat sökanden om att svaranden inte kunde erbjuda henne en fast anställning, samt beslutet avseende överklagandet av den 7 januari 2009 som säger att de invändningar som sökanden har framställt mot beslutet av den 12 juni 2008 saknar grund, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________