Language of document :

Sag anlagt den 15. april 2009 - van Heuckelom mod Europol

(Sag F-43/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Carlo van Heuckelom (Haag, Nederlandene) (ved avocats J. Damminghs og D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse af 14. juli 2008, hvorved sagsøgeren indplaceres på første løntrin i sin lønklasse samt af afslaget af 19. januar 2009 på sagsøgerens klage over førstnævnte afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 14. juli 2008, hvorved sagsøgeren indplaceres på første løntrin i sin lønklasse samt afslaget af 19. januar 2009 på sagsøgerens klage over førstnævnte afgørelse annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________