Language of document :

15. aprillil 2009 esitatud hagi - van Heuckelom versus Europol

(Kohtuasi F-43/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Carlo van Heuckelom (La Haye, Madalamaad) (esindajad: advokaadid J. Damminghs ja D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Tühistada esiteks 14. juuli 2008. aasta otsus, millega hageja määrati üksnes oma palgaastme esimesse järku ning teiseks 19. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata esimesena mainitud otsuse peale esitatud kaebus.

Hageja nõuded

Tühistada 19. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus 14. juuli 2008. aasta otsuse peale, ning teiseks tühistada mainitud 14. juuli 2008. aasta otsus, millega hageja määrati palgaastme esimesse järku alates 1. aprillist 2008;

mõista kohtukulud välja Euroopa Politseiametilt.

____________