Language of document :

Talan väckt den 15 april 2009 - van Heuckelom mot Europol

(Mål F-43/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Carlo van Heuckelom (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaterna J. Damminghs och D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 14 juli 2008 varigenom sökanden befordrades endast en löneklass, liksom av beslutet av den 19 januari 2009 varigenom klagomålet mot det första beslutet avslogs.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 januari 2009 varigenom sökandens klagomål mot beslutet av den 14 juli 2008 avslogs, och tillika ogiltigförklara beslutet av den 14 juli 2008 varigenom sökanden befordrades en löneklass från och med den 1 april 2008, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________