Language of document :

Sag anlagt den 9. april 2009 - Esneau-Kappé mod Europol

(Sag F-42/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Anne Esneau-Kappé (Haag, Nederlandene) (ved avocats P. de Casparis og D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke er muligt at tilbyde hende fastansættelse, samt af afslaget af 7. januar 2009 på sagsøgerens klage over førstnævnte afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke er muligt at tilbyde hende fastansættelse samt afslaget af 7. januar 2009 på sagsøgerens klage over afgørelsen af 12. juni 2008, hvori det anføres, at sagsøgerens klagepunkter er ugrundede, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________