Language of document :

7. aprillil 2009 esitatud hagi - Roumimper versus Europol

(Kohtuasi F-41/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Madalmaad) (esindajad: advokaadid P. de Casparis ja D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega hagejale teatati, et talle ei ole võimalik pakkuda koosseisulist ametikohta, ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata esimese otsuse peale esitatud kaebus.

Hageja nõuded

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et tal ei ole võimalik pakkuda viimasele koosseisulist ametikohta ja ühtlasi tühistada 7. jaanuari 2009. aasta otsus, millega tunnistati alusetuks hageja etteheited 12. juuni 2008. aasta otsuse vastu;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________