Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 7. aprīlī - Roumimper/Europol

(lieta F-41/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jaques Pierre Roumimper, Zoetermeer (Nīderlande) (pārstāvji - P. de Casparis un D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītājam paziņots par neiespējamību viņam piedāvāt pastāvīgas darba attiecības, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs prasītājam darījis zināmu, ka tas nevar viņam piedāvāt pieņemšanu pastāvīgā darbā, kā arī 2009. gada 7. janvārī par sūdzību pieņemto lēmumu, ar kuru prasītāja pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu celtie iebildumi atzīti par nepamatotiem;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________