Language of document :

Rikors ippreżentat fis-7 ta' April 2009 - Roumimper vs Europol

(Kawża F-41/09)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, L-Olanda) (rappreżentant: P. de Casparis u D. Dane, avukati)

Konvenut: Office européen de police (Europol)

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2008 li informat lir-rikorrenti bl-impossibbiltà li jiġi offrut impjieg permanenti, kif ukoll id-deċiżjoni tas-7 ta' Jannar 2009 li rrifjutat l-ilment imressaq kontra l-ewwel deċiżjoni.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2008 li biha l-konvenut indika lir-rikorrent li ma setax joffrilu kuntratt permanenti kif ukoll id-deċiżjoni dwar l-ilment tar-rikorrent, mogħtija fis-7 ta' Jannar 2009, li ddeċidiet li l-oġġezzjonijiet tar-rikorrent kontra d-deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2008 kienu infondati;

tikkundanna lill-Europol għall-ispejjeż.

____________