Language of document :

Acțiune introdusă la 7 aprilie 2009 - Roumimper/Europol

(Cauza F-41/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Țările de Jos) (reprezentanți: P. de Casparis și D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat despre imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 având ca obiect respingerea reclamaţiei formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a indicat reclamantului că nu poate să îi propună un post permanent, precum și a deciziei pronunţate în urma reclamaţiei sale la 7 ianuarie 2009 prin care motivele pe care reclamantul le-a invocat împotriva deciziei din 12 iunie 2008 sunt considerate nefondate;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________