Language of document :

Tožba, vložena 7. aprila 2009 - Roumimper proti Europolu

(Zadeva F-41/09)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Nizozemska) (zastopnika: P. de Casparis in D. Dane, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. junija 2008, s katero je bilo tožeči stranki sporočeno, da ji ni mogoče ponuditi stalne zaposlitve, in odločbe z dne 7. januarja 2009, s katero je bil zavrnjen ugovor zoper prvo odločbo.

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi ničnost odločbe z dne 12. junija 2008, s katero je tožena stranka sporočila tožeči stranki, da ji ne more ponuditi stalne zaposlitve, in odločbe, izdane na podlagi ugovora, z dne 7. januarja 2009, s katero so bili očitki, ki jih je tožeča stranka navedla zoper odločbo z dne 12. junija 2008, razglašeni za neutemeljene;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

____________