Language of document :

Žaloba podaná dne 19. ledna 2010 - Clarke v. OHIM

(Věc F-5/10)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nicole Clarke (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

@@

Návrhová žádání žalobkyně

@@

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

____________