Language of document :

Žaloba podaná dne 18. ledna 2010 - Nastvogel v. Rada

(Věc F-4/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Christiana Nastvogel (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se stanoví hodnotící zpráva žalobkyně za období od 1. července 2006 do 31. prosince 2007.

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí, kterým se stanoví hodnotící zpráva žalobkyně za období od 1. července 2006 do 31. prosince 2007;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________