Language of document :

Sag anlagt den 18. januar 2010 - Nastvogel mod Rådet

(Sag F-4/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christiana Nastvogel (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 1. juli 2006-31. december 2007 blev udfærdiget.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, hvorved sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 1. juli 2006-31. december 2007 blev udfærdiget, annulleres.

Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________