Language of document :

18. jaanuaril 2010 esitatud hagi - Nastvogel versus nõukogu

(Kohtuasi F-4/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christiana Nastvogel (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Sellise otsuse tühistamine, millega kinnitati hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. juulist 2006 kuni 31. detsembrini 2007 osas.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega kinnitati hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. juulist 2006 kuni 31. detsembrini 2007 osas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________