Language of document :

Žaloba podaná 18. januára 2010 - Nastvogel/Rada

(vec F-4/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Christina Nastvogel (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola schválená hodnotiaca správa žalobkyne za obdobie od 1. júla 2006 do 31. decembra 2007

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktorým bola schválená hodnotiaca správa žalobkyne za obdobie od 1. júla 2006 do 31. decembra 2007,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________