Language of document :

Žaloba podaná dne 7. ledna 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-2/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení zamítavých rozhodnutí o žádostech žalobce směřujících k získání úhrady některých lékařských výdajů ve výši 100 %

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 17. března 2009;

zrušit, quatenus opus est, sdělení ze dne 9. června 2009;

zrušit, quatenus opus est, zamítavé rozhodnutí, v jakékoliv formě, o stížnosti ze dne 15. září 2009 podané žalobcem proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 17. března 2009;

zrušit, quatenus opus est, sdělení ze dne 22. září 2009;

uložit Komisi povinnost, aby žalobci uhradila rozdíl mezi částkou, kterou žalobce vynaložil na lékařské výdaje mezi 1. prosincem 2000 a 17. březnem 2009 včetně, o jejichž úhradu žádal v tomtéž období řadou žádostí o úhradu výdajů, a částkou, která mu byla dosud uhrazena Společným režimem zdravotního pojištění, nebo částku, kterou bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivou v této oblasti, spolu s úroky z výše uvedeného rozdílu nebo z částky, kterou bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivou, od prvního dne pátého měsíce následujícího po datu, kdy byla žalované doručena žádost ze dne 17. března 2009, ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, nebo ve výši, s kapitalizací a ode dne, které bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivé;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________