Language of document :

2010. január 7-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amelyben elutasították a felperes bizonyos orvosi költségek 100 %-os mértékű megtérítési iránti kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot - bármely formában hozták is azt - amely elutasította a 2009. március 17-i kérelmet;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot- bármely formában hozták is azt - amely elutasította a felperes által 2009. szeptember 15-én, a 2009. március 17-i kérelmét elutasító határozattal szemben benyújtott panaszt;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szeptember 22-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy térítse meg a felperes számára a közös egészségbiztosítási rendszer által eddig megtérített költségek és azon összegek közötti különbséget, amelyeket a felperes 2000. december 1-je és 2009. március 17-e között saját maga állt, és amelyek megtérítését a felperes az említett időszakban többször kérte, vagy bármely más a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak talált összeget, az említett különbözet után járó kamatokkal együtt, vagy bármely más a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak talált összeget, évi 10 %-os kamatlábbal számolva, évenkénti tőkésítés mellett, azon naptól számított ötödik hónap első napjától kezdve, amikor a 2009. március 17-i kérelem címzettje e kérelemről tudomást szerezhetett, vagy a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt kamatlábbal, tőkésítéssel és kezdőnappal számolva;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________