Language of document :

Tožba, vložena 7. januarja 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-2/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o zavrnitvi zahtev tožeče stranke, naj se ji nekateri stroški zdravstvenih storitev povrnejo v celoti.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe, v kakršni koli obliki, s katero je bila zavrnjena zahteva z dne 17. marca 2009;

razglasitev ničnosti, quatenus opus est, dopisa z dne 9. junija 2009;

razglasitev ničnosti, quatenus opus est, odločbe, v kakršni koli obliki, s katero je bil zavrnjen ugovor z dne 15. septembra 2009, ki ga je tožeča stranka vložila zoper odločbo o zavrnitvi zahteve z dne 17. marca 2009;

razglasitev ničnosti, quatenus opus est, dopisa z dne 22. septembra 2009;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača razliko med zneskom, ki ga je za stroške zdravstvenih storitev plačala med 1. decembrom 2000 in vključno 17. marcem 2009, za povrnitev katerih je med 1. decembrom 2000 in 17.marcem 2009 vložila veliko zahtev, in zneskom, ki ji je bil do zdaj povrnjen iz Skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, ali pa znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je v tem primeru pošten in pravičen, in sicer skupaj z obrestmi od navedene razlike ali od zneska, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je pošten in pravičen, pri čemer obresti tečejo od prvega dne petega meseca od dneva, ko je naslovnik zahtevka z dne 17. marca 2009 tega lahko preučil, v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo, ali v višini, s kapitalizacijo in tekom, ki se bodo Sodišču za uslužbence zdeli pošteni in pravični;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

____________