Language of document :

Žaloba podaná dne 4. ledna 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-1/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zástupce G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení zamítavých rozhodnutí o žádostech žalobce směřujících k získání úhrady některých lékařských výdajů ve výši 100 %

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterými byly zamítnuty dvě žádosti o úhradu výdajů ze dne 25. prosince 2008;

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 27. prosince 2008;

zrušit, quatenus opus est, zamítavé rozhodnutí, v jakékoliv formě, o stížnosti ze dne 11. července 2009 podané žalobcem proti dvěma rozhodnutím o zamítnutí dvou žádostí o úhradu výdajů ze dne 25. prosince 2008, jakož i proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 27. prosince 2008;

zrušit, quatenus opus est, sdělení ze dne 21. září 2009 doručené žalobci dne 26. října 2009 v jiném než italském jazyce a dne 24. prosince 2009 přeložené do italského jazyka;

uložit žalované povinnost, aby žalobci bez dalšího prodlení uhradila, z titulu úhrady lékařských výdajů ve výši 100 %, které žalobce vynaložil a o jejichž úhradu žádal Společný režim zdravotního pojištění, částku 2 519,08 eur nebo nižší částku, kterou bude Soud pro veřejnou službu považovat z tohoto titulu za spravedlivou, spolu s úroky z výše uvedené částky, od prvního dne pátého měsíce následujícího po dni, kdy se příjemce žádosti ze dne 27. prosince 2008, jakož i dvou žádostí o úhradu výdajů ze dne 25. prosince 2008, o nich dozvěděl, ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, nebo ve výši, s kapitalizací a ode dne, které bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivé;

uložit Komisi povinnost, aby žalobci bez dalšího prodlení uhradila rozdíl mezi částkou, kterou žalobce vynaložil na lékařské výdaje mezi 1. prosincem 2000 a 30. listopadem 2008 včetně, o jejichž úhradu žádal Společný režim zdravotního pojištění v tomtéž období řadou žádostí o úhradu výdajů, a částkou, která mu byla dosud uhrazena, nebo částku, kterou bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivou v této oblasti, spolu s úroky z výše uvedeného rozdílu nebo z částky, kterou bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivou, od prvního dne pátého měsíce následujícího po dni, kdy se příjemce žádosti ze dne 27. prosince 2008 o ní dozvěděl, ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, nebo ve výši, s kapitalizací a ode dne, které bude Soud pro veřejnou službu považovat za spravedlivé;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________