Language of document :

Προσφυγή της 4ης Ιανουαρίου 2010 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-1/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του προσφεύγοντος για επιστροφή σε ποσοστό 100 % ορισμένων ιατρικών εξόδων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως της μορφής υπό την οποία έχουν ληφθεί, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι από 25 Δεκεμβρίου 2008 δύο αιτήσεις επιστροφής ιατρικών εξόδων·

να ακυρώσει την απόφαση, ανεξαρτήτως της μορφής υπό την οποία έχει ληφθεί, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της 27ης Δεκεμβρίου 2008·

να ακυρώσει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, την απόφαση, ανεξαρτήτως της μορφής υπό την οποία έχει ληφθεί, περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως της 11ης Ιουλίου 2009, την οποία υπέβαλε ο προσφεύγων κατά των δύο αποφάσεων με τις οποίες απορρίφθηκαν οι δύο αιτήσεις επιστροφής της 25ης Δεκεμβρίου 2008 καθώς και κατά της αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτήσεως της 27ης Δεκεμβρίου 2008·

να ακυρώσει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, το σημείωμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2009, το οποίο περιήλθε στον προσφεύγοντα στις 26 Οκτωβρίου 2009 διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα και όχι στην ιταλική και στις 24 Δεκεμβρίου 2009 μεταφρασμένο στην ιταλική γλώσσα·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα αμελλητί, ως επιστροφή σε ποσοστό 100 % των ιατρικών εξόδων στα οποία αυτός υποβλήθηκε και των οποίων ζήτησε την επιστροφή από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως ασθενείας, το ποσό των 2519,08 ευρώ ή κάθε κατώτερο ποσό το οποίο το Δικαστήριο ΔΔ θα κρίνει προσήκον και δίκαιο, εντόκως από την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο αποδέκτης τους έλαβε γνώση της αιτήσεως της 27ης Δεκεμβρίου 2008 και των δύο αιτήσεων επιστροφής της 25ης Δεκεμβρίου 2008, με επιτόκιο 10 % ετησίως και με ετήσια κεφαλαιοποίηση, ή με επιτόκιο και κεφαλαιοποίηση και από την ημερομηνία που το Δικαστήριο ΔΔ θα κρίνει προσήκον και δίκαιο·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα αμελλητί τη διαφορά μεταξύ των ποσών που κατέβαλε ως ιατρικά έξοδα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2008, και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο πολλαπλών αιτήσεών του για επιστροφή από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως ασθενείας μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2000 και 30ής Νοεμβρίου 2008, και των ποσών που του έχουν επιστραφεί έως σήμερα, ή το ποσό που το Δικαστήριο ΔΔ θα κρίνει συναφώς προσήκον και δίκαιο· επιπλέον, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει τόκους επί της προμνησθείσας διαφοράς ή επί του ποσού το οποίο το Δικαστήριο ΔΔ θα κρίνει προσήκον και δίκαιο, από την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο αποδέκτης της έλαβε γνώση της αιτήσεως της 27ης Δεκεμβρίου 2008, με επιτόκιο 10 % ετησίως και με ετήσια κεφαλαιοποίηση, ή με επιτόκιο και κεφαλαιοποίηση και από την ημερομηνία που το Δικαστήριο ΔΔ θα κρίνει προσήκον και δίκαιο·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

____________