Language of document :

Kanne 4.1.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-1/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kantajan vaatimukset tiettyjen sairauskulujen korvaamisesta 100-prosenttisesti hylättiin

Vaatimukset

on kumottava päätökset, joilla kaksi 25.12.2008 päivättyä korvaushakemusta hylättiin, niiden muodosta riippumatta

on kumottava päätös, jolla 27.12.2008 päivätty hakemus hylättiin, niiden muodosta riippumatta

on kumottava tarpeellisin osin päätös, jolla hylättiin kantajan 11.7.2009 päivätty valitus, joka koski kahden 25.12.2008 päivätyn korvaushakemuksen kahta hylkäyspäätöstä sekä 27.12.2008 päivätyn korvaushakemuksen hylkäyspäätöstä, sen muodosta riippumatta

on kumottava tarpeellisin osin 21.9.2009 päivätty kirje, jonka kantaja vastaanotti 26.10.2009 muulla kuin italian kielellä laadittuna ja jonka italiankielisen käännöksen kantaja vastaanotti 24.12.2009

vastapuoli on velvoitettava viipymättä korvaamaan 100-prosenttisesti kantajalle aiheutuneet sairauskulut, joita tämä on vaatinut korvattavaksi yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä, eli 2 519,08 euroa tai jokin pienempi summa, jonka virkamiestuomioistuin katsoo tältä osin oikeaksi ja kohtuulliseksi; lisäksi vastapuolen on korvattava tälle summalle kertyvät korot sitä päivää seuraavan viidennen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien, jona 27.12.2008 päivätty hakemus ja 25.12.2008 päivätyt kaksi hakemusta saapuivat vastaanottajalleen, 10 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaan vuosittain pääomitettuina, tai virkamiestuomioistuimen oikeana pitämät muun korkokannan mukaiset, toisesta päivämäärästä alkaen kertyvät vuosittain pääomitetut korot

komissio on velvoitettava viipymättä korvaamaan kantajan 1.12.2000 ja 30.11.2008 välisenä aikana maksamien sairauskulujen, joiden korvaamista yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä kantaja on useilla hakemuksillaan 1.12.2000 ja 30.11.2008 välisenä aikana hakenut, ja kantajalle maksettujen korvausten välinen erotus kantajalle tai siltä osin kuin virkamiestuomioistuin katsoo tässä yhteydessä oikeaksi ja kohtuulliseksi; lisäksi vastapuolen on korvattava tälle erotukselle - tai summalle, jonka virkamiestuomioistuin katsoo oikeaksi ja kohtuulliseksi - kertyvät korot sitä päivää seuraavan viidennen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien, jona 27.12.2008 päivätty hakemus saapui vastaanottajalleen, 10 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaan vuosittain pääomitettuina, tai virkamiestuomioistuimen oikeana pitämät muun korkokannan mukaiset, toisesta päivämäärästä alkaen kertyvät vuosittain pääomitetut korot

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________