Language of document :

2010. január 4-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-1/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozatok megsemmisítése, amelyekben elutasították a felperesnek a nála felmerült bizonyos orvosi költségek 100 %-os mértékű megtérítési iránti kérelmeit.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azon határozatokat - bármely formában hozták is azokat - amelyekben elutasították a két, 2008. december 25-i megtérítés iránti kérelmet;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot - bármely formában hozták is azt - amelyben elutasították a 2008. december 27-i kérelmet;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. július 11-i azon panaszt elutasító határozatot - bármely formában hozták is azt - amelyet a felperes a 2008. december 25-i megtérítés iránti kérelmeit elutasító határozatokkal, valamint a 2008. december 27-i kérelmét elutasító határozattal szemben nyújtott be;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereshez 2009. október 26-án érkezett, 2009. szeptember 21-i feljegyzést, amelyet nem olaszul szövegeztek meg, és annak 2009. december 24-i olasz fordítását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül, 100 %-os mértékű megtérítés címén fizesse meg a felperesnek a nála felmerült orvosi költségeket, amelyek megtérítését a közös egészségbiztosítási rendszertől kérte, 2 519, 08 euró összegben, vagy bármely alacsonyabb összeget, amelyet a Közszolgálati Törvényszék e címen igazságosnak és méltányosnak ítél, valamint fizessen meg az említett összeg után járó kamatokat, évi 10 %-kal számolva, évenkénti tőkésítés mellett, azon naptól számított ötödik hónap első napjától kezdve, amikor a 2008. december 27-i kérelem és a két 2008. december 25-i, megtérítés iránti kérelem címzettje e kérelmekről tudomást szerezhetett, vagy a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt kamatlábbal, tőkésítéssel és kezdőnappal számolva;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül fizesse meg a felperes számára az eddig megtérített költségek és azon összegek közötti különbséget, amelyeket a felperes 2000. december 1-je és 2008. november 30-a között saját maga állt, és amelyek megtérítését a felperes 2000. december 1-je és 2008. november 30-a között többször kérte a közös egészségbiztosítási rendszertől, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék igazságosnak és méltányosnak találja, továbbá a Bizottság fizesse meg az említett különbözet után járó kamatokat, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék igazságosnak és méltányosnak találja, évi 10 %-kal számolva, évenkénti tőkésítés mellett, azon naptól számított ötödik hónap első napjától kezdve, amikor a 2008. december 27-i kérelem címzettje e kérelemről tudomást szerezhetett, vagy a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt kamatlábbal, tőkésítéssel és kezdőnappal számolva;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________