Language of document :

Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-1/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de respingere a cererilor reclamantului prin care se urmărește obținerea unei rambursări de 100 % a anumitor cheltuieli medicale efectuate de acesta

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor, oricare ar fi forma în care au fost adoptate, prin care au fost respinse cele două cereri de rambursare din 25 decembrie 2008;

anularea deciziei, oricare ar fi forma în care a fost adoptată, prin care a fost respinsă cererea din 27 decembrie 2008;

anularea, în măsura necesară, a deciziei de respingere, oricare ar fi forma în care a fost adoptată, a reclamației din 11 iulie 2009 introdusă de reclamant împotriva celor două decizii de respingere a celor două cereri de rambursare din 25 decembrie 2008, precum și împotriva deciziei de respingere a cererii din 27 decembrie 2008;

anularea, în măsura necesară, a notei din 21 septembrie 2009 primită de reclamant la 26 octombrie 2009, redactată în altă limbă decât italiana, și la 24 decembrie 2009, în traducere în limba italiană;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, fără întârziere, în temeiul rambursării în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de acesta și pentru care a solicitat o rambursare din partea Sistemului comun de asigurări de boală, a sumei de 2 519,08 euro sau a oricărei sume mai mici pe care Tribunalul o va aprecia justă și echitabilă în acest temei și, în plus, la plata dobânzilor pentru suma sus-menționată, din prima zi a celei de a cincea luni începând din ziua în care destinatarul cererii din 27 decembrie 2008 și al celor două cereri de rambursare din 25 decembrie 2008 a fost în măsură să ia cunoștință de acestea, în valoare de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, sau în valoarea, cu capitalizarea și începând din ziua pe care Tribunalul o va aprecia ca justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, fără întârziere, a diferenței dintre sumele plătite de acesta pentru cheltuieli medicale efectuate de acesta în perioada 1 decembrie 2000-30 noiembrie 2008 inclusiv și care au făcut obiectul a mai multe cereri de rambursare din partea Sistemului comun de asigurări de boală pentru perioada 1 decembrie 2000-30 noiembrie 2008 și sumele care i-au fost rambursate până în prezent sau în măsura în care Tribunalul va aprecia că este just și echitabil, și, în plus, plata de dobânzi pentru diferența sus-menționată sau, în măsura în care Tribunalul va aprecia ca fiind just și echitabil, din prima zi a celei de cincea luni începând din ziua în care destinatarul cererii din 27 decembrie 2008 a fost în măsură să ia cunoștință de aceasta, în valoare de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, sau în valoarea, cu capitalizarea și începând din ziua pe care Tribunalul o va aprecia ca justă și echitabilă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________