Language of document :

Tožba, vložena 4. januarja 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-1/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o zavrnitvi zahtev tožeče stranke, naj se ji nekateri stroški zdravstvenih storitev povrnejo v celoti.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe, v kakršni koli obliki, s katero sta bili zavrnjeni zahtevi z dne 25. decembra 2008;

razglasitev ničnosti odločbe, v kakršni koli obliki, s katero je bila zavrnjena zahteva z dne 27. decembra 2008;

razglasitev ničnosti, quatenus opus est, odločbe, v kakršni koli obliki, s katero je bil zavrnjen ugovor z dne 11. julija 2009, ki ga je tožeča stranka vložila zoper odločbi o zavrnitvi dveh zahtev z dne 25. decembra 2008 in zoper odločbo o zavrnitvi zahteve z dne 27. decembra 2008;

razglasitev ničnosti, quatenus opus est, dopisa z dne 21. septembra 2009, ki ga je tožeča stranka prejela 26. oktobra 2009 v jeziku, ki ni bil italijanski, 24. decembra 2009 pa je prejela njegov prevod v italijanski jezik;

naložitev toženi stranki naj tožeči stranki iz naslova 100-odstotne povrnitve stroškov, ki jih je imel z zdravstvenimi storitvami in katerih povrnitev je zahteval iz Skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, nemudoma plača znesek 2.519,08 EUR oziroma manjši znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je iz tega naslova pošten in pravičen, in sicer skupaj z obrestmi od navedenega zneska od prvega dne petega meseca od dneva, ko je naslovnik zahteve z dne 27. decembra 2008 in dveh zahtev z dne 25. decembra 2008 te lahko preučil, v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo, ali v višini, s kapitalizacijo in tekom, ki se bodo Sodišču za uslužbence zdeli pošteni in pravični;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki nemudoma plača razliko med zneskom, ki ga je za stroške zdravstvenih storitev plačala med 1. decembrom 2000 in vključno 30. novembrom 2008, za povrnitev katerih je med 1. decembrom 2000 in 30. novembrom 2008 vložila zahtevo, in zneskom, ki ji je bil do zdaj povrnjen, ali pa znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je v tem primeru pošten in pravičen, in sicer skupaj z obrestmi od navedene razlike ali od zneska, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je pošten in pravičen, pri čemer obresti tečejo od prvega dne petega meseca od dneva, ko je naslovnik zahtevka z dne 27. decembra 2008 tega lahko preučil, v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo, ali v višini, s kapitalizacijo in tekom, ki se bodo Sodišču za uslužbence zdeli pošteni in pravični;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

____________