Language of document :

Жалба, подадена на 24 април 2009 г. - Lebedef-Caponi/Комисия

(Дело F-45/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменен докладът за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода 1 януари 2007 - 31 декември 2007 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________