Language of document :

Sag anlagt den 24. april 2009 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-45/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________