Language of document :

Žaloba podaná 24. apríla 2009 - Lebedef-Caponi/Komisia

(vec F-45/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne pre rok 2007.

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu žalobkyne pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________