Language of document :

Tožba, vložena 24. aprila 2009 - Lebedef-Caponi proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-45/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za leto 2007.

Predloga tožeče stranke

Karierno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________